NEWS

 
 
 
 
 

Miscellneous Shaped Tins

 
Miscellneous Shaped Tin MoldsDimensions (mm)
Dudak Şekilli Kutu 90 x 180
D Şekilli Kutu 260 x 275
Kare Papatya Şekilli Kutu 245 x 245